Pomoc i kontakt

biblioteka wyglądająca jak czarna dziura, na środku siedzi mężczyzna na krześle, tyłem do nas
ADHD u osób dorosłych

ADHD u Dorosłych - Porady i Wsparcie

Spis treści:

ADHD u dorosłych często pozostaje niezauważone, pomimo że może znacząco wpływać na różne aspekty życia. W tym artykule omówimy, jak ADHD manifestuje się w dorosłości i jakie strategie mogą pomóc w codziennym życiu.

Co to jest ADHD?

ADHD, charakteryzujące się trudnościami w utrzymaniu uwagi, nadmierną aktywnością i impulsywnością, jest zaburzeniem, które może znacząco wpływać na zdolności adaptacyjne i funkcjonowanie społeczne dorosłych. Rozumienie specyfiki tego zaburzenia jest kluczowe dla jego efektywnego zarządzania.

Objawy ADHD u Dorosłych

facet siedzi w pokoju pełnym karteczek, notatek i zeszytów, ma smutną minę

Dorosłe osoby z ADHD mogą doświadczać szeregu trudności, takich jak chroniczne spóźnianie się, problem z organizacją życia codziennego, nieumiejętność skupienia się na zadaniach czy częste zmiany pracy. Te objawy często prowadzą do frustracji i problemów w relacjach międzyludzkich.

 1. Trudności z koncentracją: Osoby dorosłe z ADHD mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu. Często są rozproszone, łatwo odbierają bodźce z otoczenia i mają problemy z dokładnym wykonywaniem zadań.

 2. Impulsywność: Dorośli z ADHD mogą podejmować decyzje impulsywne bez dostatecznego zastanowienia się nad konsekwencjami. Mogą mieć trudności z opanowywaniem emocji i kontrolowaniem impulsów.

 3. Hiperaktywność: Chociaż nie u wszystkich dorosłych z ADHD występuje nadmierne poruszanie się, niektórzy mogą odczuwać wewnętrzną niepokojącą energię. Mogą być niespokojni, ciągle szukać bodźców lub unikać sytuacji wymagających dłuższego skupienia.

 4. Trudności w organizacji i planowaniu: Osoby z ADHD mogą mieć problemy z organizacją codziennych zadań, planowaniem działań oraz utrzymaniem porządku w miejscu pracy lub domu.

 5. Trudności w utrzymaniu relacji interpersonalnych: Zespół ADHD może wpływać na relacje społeczne. Osoby z ADHD mogą mieć trudności z czytaniem sygnałów społecznych, kontrolowaniem emocji i utrzymywaniem długotrwałych relacji.

 6. Problemy z zarządzaniem czasem: Zaburzenie to może sprawić trudności w ocenie czasu i przewidywaniu, ile czasu zajmie wykonanie określonego zadania.

 7. Zmienne nastroje: Dorośli z ADHD mogą doświadczać wahania nastroju, czasami bez wyraźnej przyczyny.

 8. Zaburzenia snu: Niektórzy dorosli z ADHD mogą mieć problemy ze snem, takie jak trudności z zasypianiem lub nieregularne cykle snu.

Radzenie Sobie z ADHD

Strategie radzenia sobie z ADHD u dorosłych obejmują zarówno metody behawioralne, jak i farmakologiczne. Znaczącą rolę odgrywa rozwijanie umiejętności organizacyjnych, wyznaczanie realistycznych celów, a także stosowanie technik relaksacyjnych. W niektórych przypadkach korzystne może być również zażywanie leków.

 1. Terapia behawioralna: Terapia behawioralna, zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna (CBT), może pomóc osobom z ADHD zrozumieć i kontrolować swoje myśli oraz zachowania. Specjalista ds. zdrowia psychicznego może nauczyć skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami.

 2. Trening umiejętności społecznych: Osoby z ADHD mogą mieć trudności z utrzymywaniem relacji interpersonalnych. Trening umiejętności społecznych może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, rozumienia sygnałów społecznych i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

 3. Organizacja i planowanie: Ważne jest, aby rozwijać umiejętności organizacji i planowania. Używanie kalendarza, list zadań, przypomnień i innych narzędzi organizacyjnych może pomóc w utrzymaniu porządku w codziennym życiu.

 4. Zarządzanie czasem: Nauka skutecznego zarządzania czasem może pomóc w unikaniu procrastination (opóźniania zadań) i zwiększeniu efektywności. Ustawianie konkretnych celów czasowych i podział zadań na mniejsze etapy może ułatwić skupienie uwagi.

 5. Zabiegi relaksacyjne i techniki radzenia sobie ze stresem: Ćwiczenia relaksacyjne, takie jak medytacja, głębokie oddychanie i joga, mogą pomóc w zarządzaniu stresem oraz poprawie koncentracji i spokoju psychicznego.

 6. Fizyczna aktywność: Regularna aktywność fizyczna może pomóc w rozpraszaniu nadmiaru energii oraz poprawie nastroju i koncentracji. Ćwiczenia mogą również wspomagać funkcje wykonawcze mózgu.

 7. Struktura i rutyna: Tworzenie stałej struktury i rutyny w codziennym życiu może pomóc w zapewnieniu stabilnego środowiska, co z kolei ułatwia skupienie uwagi.

 8. System nagród i konsekwencji: Stosowanie systemu nagród za osiągnięcia oraz konsekwencji za niepożądane zachowania może pomóc w kształtowaniu pożądanych nawyków i motywować do osiągania celów.

Wsparcie dla Osób z ADHD

Ważne jest, aby osoby z ADHD wiedziały, że nie są same. Do dostępnych form wsparcia należą terapia indywidualna, grupy wsparcia, coaching, a także aplikacje mobilne. Wsparcie społecznościowe i edukacja są kluczowe w radzeniu sobie z tym zaburzeniem.

Dobrze wiedzieć

Życie z ADHD w dorosłości jest pełne wyzwań, ale z odpowiednim podejściem i wsparciem, możliwe jest prowadzenie satysfakcjonującego życia. Pamiętajmy, że każda osoba z ADHD jest unikalna i wymaga indywidualnego podejścia.

Ten artykuł nie stanowi porady zdrowotnej. Jeśli podejrzewasz ADHD u siebie, bądź u znajomej osoby, to pamiętaj że jedyną drogą do diagnozy jest konsultacja ze specjalistą!

Szukasz wsparcia lub osób podobnych do Ciebie? Zapraszam na zamkniętą grupę na facebooku, dedykowaną osobom dorosłym z ADHD!

Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie na temat ADHD: