Pomoc i kontakt

Skąd się bierze ADHD?

Skąd się bierze ADHD?

Spis treści:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem, które charakteryzuje się nadmierną aktywnością, impulsywnością oraz problemami z uwagą. Przyczyny ADHD są złożone i mogą obejmować czynniki genetyczne, środowiskowe oraz neurobiologiczne.

Ciekawostka:

Ciekawym faktem jest, że Albert Einstein, znany ze swojego geniuszu, miał trudności w szkole i wykazywał cechy charakterystyczne dla ADHD.

Poznaj inne znane osoby z ADHD.

Diagnozowanie ADHD

Diagnoza ADHD jest procesem, który wymaga:

  • Wywiadu medycznego: Szczegółowego wywiadu z rodzicami, nauczycielami i dzieckiem.
  • Kryteriów DSM-5: Diagnoza musi spełniać określone kryteria.
  • Obserwacji zachowań: W różnych środowiskach, by zrozumieć wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Objawy ADHD

Objawy ADHD mogą się różnić, ale zazwyczaj obejmują:

  1. Nadmierna aktywność: Ciągła potrzeba ruchu, niezależnie od sytuacji.
  2. Impulsywność: Działanie bez zastanowienia, częste przerywanie.
  3. Problemy z uwagą: Trudności w skupieniu się, łatwe rozpraszanie, lub hiperfokus.


Więcej o objawach ADHD dowiesz się z tego wpisu.

Jak wygląda leczenie ADHD

Leczenie ADHD obejmuje:

  • Farmakoterapię: Leki, takie jak metylofenidat, które pomagają regulować zachowanie.
  • Terapię behawioralną: Wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.
  • Edukację i wsparcie środowiskowe: Przystosowanie otoczenia do potrzeb osoby z ADHD.

ADHD u dorosłych objawia się inaczej niż u dzieci. Charakterystyczne dla dorosłych z tym zaburzeniem są brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości i tendencja do porównywania się z innymi. Te uczucia mogą nasilać trudności, z jakimi borykają się osoby dorosłe z ADHD. Ponadto, warto zauważyć, że ADHD nie manifestuje się identycznymi objawami u każdej osoby, co oznacza, że różni ludzie mogą doświadczać różnych symptomów. Kluczowym elementem w radzeniu sobie z zaburzeniem jest podjęcie terapii.

ADHD to złożone zaburzenie, wymagające indywidualnego podejścia w diagnozie i leczeniu. Ważna jest świadomość o zaburzeniu oraz dostęp do odpowiednich zasobów wspierających osoby z ADHD.

Najczęściej zadawane pytania:

ADHD, czyli zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest stanem neurorozwojowym. Charakteryzuje się on nadmierną aktywnością, impulsywnością oraz trudnościami w utrzymaniu uwagi. Te symptomy mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia.

Choć dokładna przyczyna ADHD nie jest w pełni poznana, uważa się, że obejmuje ona czynniki genetyczne, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu oraz wpływy środowiskowe. Badania sugerują, że ADHD ma podłoże genetyczne, a czynniki środowiskowe mogą nasilać objawy.

Objawy ADHD obejmują trudności z koncentracją, nadpobudliwość ruchową i impulsywność. U dzieci często występują problemy z zachowaniem, takie jak nadmierna aktywność i trudności w przestrzeganiu reguł. U dorosłych ADHD może objawiać się problemami organizacyjnymi, trudnościami w utrzymaniu uwagi przy zadaniach oraz impulsywnymi decyzjami.

Diagnoza ADHD opiera się na wywiadzie medycznym, obserwacji zachowań oraz ocenie kryteriów diagnostycznych z DSM-5. Ważne jest również wykluczenie innych stanów medycznych, które mogą naśladować ADHD. Zazwyczaj diagnozę stawia specjalista, taki jak psychiatra czy psycholog, po przeprowadzeniu szczegółowej oceny zachowania osoby.

Ten artykuł nie stanowi porady zdrowotnej. Jeśli podejrzewasz ADHD u siebie, bądź u znajomej osoby, to pamiętaj że jedyną drogą do diagnozy jest konsultacja ze specjalistą!

Szukasz wsparcia lub osób podobnych do Ciebie? Zapraszam na zamkniętą grupę na facebooku, dedykowaną osobom dorosłym z ADHD!

Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie na temat ADHD: